سی‌دی پراجکت رد: گرافیک بازی The Witcher 3 نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهش نیافته است