استخدام کاردان و کارشناس مکانیک و نقشه کشی در یک شرکت صنعتی واقع در استان البرز