تیم مرزبانی ناجا قهرمان مسابقات ملی رفتینگ در چهارمحال وبختیاری شد