واکنش شورای فعالان اقتصادی مناطق آزاد در خصوص ابلاغ بخشنامه معافیت20 ساله