گودرزی: اگر حقی ضایع شده، استیفا می‌شود/ به دولت گزارش می‌دهم