زکات باید صرف محرومیت‌زدایی شود / رشد 30 درصدی پرداخت زکات در گالیکش