آیت الله هاشمی رفسنجانی: تقویت عملی اخلاق اسلامی و انسانی و مصادیق آن در جامعه برای پیشگیری همگانی از