سود هر سهم تولید دارو 163 تومان و پاداش هیات مدیره ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد/ تصویب ترازنامه سود و زیان