زنی که با شنیدن خبر مرگ همسرش خدا را شکر کرد/ میهمانی‌های فریبکارانه دزد شیک‌پوش برای دختران جوان/ چ