پرسپولیسی ها برای رویارویی با الهلال آماده می شوند/گابریل به دیدار رفت نمی رسد