از لحاظ سخت افزاری و سرانه فضای مطالع ،گیلان جزو استان های محروم است