موسیقی تهرانجلسی و شباهت مخاطبین کنسرت های تهران و لس آنجلس!