کری‌خوانی برای استقلالی‌ها و لقبی که برای قلعه‌نویی انتخاب شد