معاون استاندار یزد: 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است