غیبت باقری در روزی که پرسپولیسی‌ها خواستار بازگشت مظلومی به استقلال شدند!