3 قابلیت جالب که در دل گوگل کروم جای گرفته و از آن بی‌خبرید!