اشک های مادر و دختری که بعد از 40 سال همدیگر را پیدا کردند/شما هم یکی از پر بیننده ترین ویدئوهای دنیا را