استقبال سرمایه‌گذاران از غرفه‌های سرمایه‌گذاری اردبیل