کمیته امدادی ها تا کنون انباشته بودند و حالا قرار است هزینه کنند!