استاندار گیلان: ائمه جمعه خدمات دولت را بیشتر از گذشته تشریح کنند