وعده یک مداد: حق الترجمه ام را صرف تحصیل کودکان سیستان و بلوچستان کردم