معاون سابق سیا:‌ در جنگ با ایران، باید کنار عربستان باشیم