اسکوچیچ به باشگاه فولاد خوزستان برای فصل آینده برنامه داد