حسن‌زاده: برخی از تخلفات هفته پایانی برای ما محرز شده است