گابریل: هنوز درد دارم و به بازی رفت با الهلال نمی‌رسم