آیت الله هاشمی رفسنجانی: آمادگی ذهن مردم برای پیشگیری از جرم از اصول مسلم اسلامی است