وفات تنها مردی که با شنا، کعبه را طواف کرد + تصویر