گیتس: نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه انتخابات ۲۰۱۶ هیچ تجربه سیاست خارجی ندارند