مردم بدانند رآکتور اراک بازطراحی شود برگشت پذیرنیست/ پشت این مذاکرات عده ای حالت دلالی دارند