ظریف: اغلب وقت مذاکرات به هماهنگی داخلی ۱+۵ می‌گذرد/ در برابر عربستان خویشتن‌داری به خرج داده‌ایم/ ا