حسن‌زاده: برخی از تخلفات هفته پایانی برای ما محرز شده است/ محرومیت‌ها به فصل جدید موکول می‌شود