هواداران تراکتور نگران نباشند/ اگر حقی ضایع شده باشد استیفا می‌شود