بررسی لغو تحریم‌ها و حق غنی سازی کشور در کمیسیون انرژی