چرا هیچکس از اشتباهات حامد لک نمی‌گوید؟/ آندو طبق قانون کارت زرد گرفته است