قرائت نماینده کشورمان در رشته حفظ مسابقات بین‌المللی قرآن+فیلم