عسگری: روی بازیکن استقلال خطای پنالتی رخ نداد/ اخراج تیموریان براساس قانون بود