دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی انتخاب شدند