هفدهمین همایش سراسری مسؤولان دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به کار خود پایان داد