ممانعت هواداران از خداحافظی کاپیتان سپاهانی‌ها/اشک شوق هواداران در پای رادیوی جیبی