رجبی: پاسخ ما بیسوادان به جهنم رفته را بدهید؛ فکت شیت کجاست؟/ رستمی: تعلیق‌ها برای دوره زمانی محدود و