بازپس‌گیری حدود 33 هزار مترمربع زمین با کاربری صنعتی در فارس