مقام سابق موساد: بختیار از ما خواسته بود آیت‌الله خمینی را ترور کنیم