پاسخ مدیرعامل رایتل به سوختن سیم کارت ها و کاهش سرعت اینترنت