حافظ ناظری در تلاش برای کنسرت مشترک با ستاره‌های جهانی در ایران