جایگاه قدرتمند ایران مدیون وجود امام راحل(ره) و خون شهدا است