تراکتورسازی بیانیه داد/ در حال جمع آوری مستندات برای دروغ بزرگ هستیم/ حق مان را پس می گیریم