دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه برتر شانزدهمین کنگره آموزش پزشکی کشوری را کسب کرد