قبل از بازی به من گفته بودند سپاهان قهرمان می‌شود/ ممکن است داماد یا عروس داور ترک باشد