وضعیت مبهم فولادنوین برای حضور در لیگ برتر ادامه دارد