سمینار ورزش قم در المپیک و بازی‌های آسیایی برگزار شد